O nama

Napredak – kontinuirana težnja čoveka za savremenim dostignućima. Još od drevnih vremena, osobina inovativnosti pokretala je čoveka i usmeravala ga ka napretku. Zahvaljujući nemilosrdnoj ljudskoj težnji ka novim i savremenim dostignućima stvoreni su aparati i uređaji koji su čovekov način života izmenili zauvek.
Zato, FKR filozofija se projektuje na FKR uređaje i jedinstvena je po svojoj jednostavnosti – biti bolji.
2009. Godina nakon koje je celokupna ponuda kotlova na tržištu zauvek izmenjena. Nakon nepunih 30 godina od poslednje inovacije u kotlovima za centralno grejanje, osnovan je FKR, i tržište je dočekalo prvu značajnu tehničku inovaciju na polju termotehnike – prvi visokoenergetski kotao.
Od tada, ponuda je samo proširivana, tako da danas FKR u ponudi ima 4 modela kotlova za centralno grejanje, čiji tipovi zajedno formiraju ponudu od preko 20 različitih kotlova.
FKR proizvodi nude jedinstven osećaj savremenosti, koji može da uživa svaki klijent koji se odluči za naše uređaje. Snaga porodične firme pruža sigurnost, nepogrešivi kvalitet i pouzdanost uređaja kakvu zaslužuju svi klijenti koji prepoznaju jedinstvenost koju imaju FKR kotlovi na čvrsto gorivo.

Novo vreme traži nova rešenja. FKR rešenja su ono što trebate – budite bolji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  © Copyright 2012, FKR - www.fkr.co.rs