Najznačajnija inovacija Active Energy, više-promajna konstrukcija, koja je ponuđena tržištu sa prvim FKR modelom F-Series iz 2009. svakako je najznačajnija u kotlogradnji u poslednjih 30 godina. Tadašnja F-Series nudila je konfiguraciju sa 4 promaje, odnosno 5 za modele snage veće od 50 kW, dok je taj broj nakon rekonstrukcije za 2012. porastao na čak 6, odnosno 7 promaja. Active Energy je glavni faktor ekonomičnosti i suština prvog visokoenergetskog kotla - F-Series.

SRF – specijalno orebreno ložište predstavlja inovaciju na ložištu. SRF znači orebrenje konvektorskih površina ložišta, i to sa zadnje i gornje strane ložišta. Cilj ove inovacije jeste povećanje kontaktne površine između plamena i „vodenih ploča“ koje iznosi nepunih 90%.

SRFPlus je rešenje koje nudi orebrenje zadnje strane ložišta i dodatak člankastih ćelija iznad ložišta, takozvani predgrejač vode. Ovo je rešenje koje nijedan proizvođač čeličnih kotlova nije ponudio tržištu. SRFPlus nudi brže postizanje radne temperature, samim tim veoma kratak period inicijalnog paljenja. Nakon rekonstrukcije iz 2012. ideja ugradnje SRFPlus je odbačena, obzirom da nova konstrukcija ne pruža fizičku mogućnost ugradnje predgrejača. Na ime predgrejača ugrađen je „vodeni trougao“ iznad ložišta čime je funkcija predgrejača u velikoj meri očuvana, a dobijene su i dve dodatne promaje.

PerfoSet je još jedna inovacija koja ima zadatak da poveća iskorišćenost goriva još više i na taj način pouspeši ekonomičnost. Pomoću PerfoSet-a možete da regulišete snagu kotla, smanjujući je sa nominalne projektovane snage kotla na onu koja je vama potrebna. PerfoSet osigurava stabilnost plamena i otklanja pojavu suve destilacije koja može da štetu kotlu u prelaznim periodima, odnosno angažuje manje snage kotla i smanjuje potrošnju u periodima godine kada su spoljašnje temperature između 5 i 15 stepeni po Celzijusovoj skali.

ISV je rešenje koje takođe nije zastupljeno kod drugih proizvođača. Radi se o integrisanom priključku za sigurnosni ventil koji se nalazi na samom kotlu. Priključak je standardnog promera, i u njega se ugrađuje standardni sigurnosni ventil od 3 bara. Ovo je veoma značajna odlika bezbednosti obzirom da se ugradnjom bezbednosnog ventila na sam uređaj štiti uređaj direktno od pregrevanja uzrokovanog eventualnim kvarom na regulatoru promaje, kvarom na sistemu ili nestankom struje za razliku od ventila koji je postavljen na samu instalaciju.

Inovacija u oblasti čišćenja je postavljanje otvora za čišćenje na samoj dimnjači kotla, čime je čišćenje iste veoma pojednostavljeno. Vertikalne promaje čiste se preko bočnog otvora za čišćenje, koji je lociran sa leve ili desne strane, u zavisnosti od orijentacije kotla. Horizontalni kanali jednostavno se čiste kroz gornja vrata ložišta. Pristup ovim kanalima je olakšan, pogotovo kod F-Series obzirom da je konstrukcija tog modela iz 2009. imala zaseban otvor za čišćenje iznad gornjih vrata ložišta. Horizontalni kanali su dostupni za čišćenje uklanjanjem AutoSwitch, automatske klapne.
U zavisnosti za koji model ste se odlučili, neka od ovih rešenja biće prisutna na vašem FKR kotlu.

Ukoliko želite da saznate više o ovim inovacijama, klikom na sliku dole možete doći do više informacija o specifičnoj inovaciji koja vas zanima.  © Copyright 2012, FKR - www.fkr.co.rs